STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK

Op het stedenbouwkundig vlak is studie omtrent haalbaarheid van ontwikkelingslocaties één van de specialiteiten van Zee architects planners. Wat kan een locatie aan, waar is deze geschikt voor, hoeveel woningen of hoeveel bedrijfsruimte is er mogelijk?

Elke locatie heeft zijn specifieke kwaliteit en zijn eigen randvoorwaarden. Meestal, maar niet altijd, leidt dit tot een bestemmingsplanwijziging. Desgevraagd maken we een stichtingskostenoverzicht waarin zichtbaar wordt gemaakt of het project financieel haalbaar is.

LEISURE

ZEE architects planners is gespecialiseerd in recreatiearchitectuur. Het hele traject, van planning, lay-out van het terrein tot en met de architectuur en technische uitwerking van de onderdelen van het park is, ons werkterrein.

Wij adviseren ook op het vlak van financiële haalbaarheid en strategie.

Landschapsontwerp en gebouwontwerp gaan samen in het totaalconcept voor het park. Recreatiewoningen, zwembaden, hotels, shops, groepsaccommodaties, restaurants, watersportvoorzieningen, alle voorkomende ingrediënten worden integraal ontwikkeld en gerealiseerd waarbij speciale sferen en bouwstijlen op basis van de plek en de situering in het landschap de uitgangspunten vormen.