Groot onderhoud en verduurzaming wooncentrum ouderen De Ulenpas Velp (Gld).

16 november 2018

  • Het oude balkon er af.

  • Het nieuwe balkon er op.

  • Nieuw balkon en nieuwe pui. Trekstangen ontlasten de bestaande balkonopleggingen.

  • De bewoners worden volop voorgelicht over de werkzaamheden.

Vastbouw uit Rijssen is, in een vruchtbare samenwerking met ZEE architects planners en het bestuur van de Ulenpas, het najaar van 2018 gestart met het groot onderhoud en verduurzaming van het wooncentrum “De Ulenpas“ te Velp GLD. Het wooncentrum telt naast algemene voorzieningen 236 woningen. Het ambitieniveau ligt hoog met het vervangen van de oude, te kleine balkons door bredere, met tegelijkertijd vervanging van de gevelvullende puien van de woningen. Letterlijk wordt een te hoge drempel die het, met name de oudste bewoners, moeilijk maakte om het balkon te betreden, geslecht.

Het streven is op 1 dag 2 woningen te voorzien van een nieuw balkon en van een nieuwe pui. De dag daarop is bestemd voor afwerking van het geheel.  Elke bewoner heeft op zijn eigen adres maar 2 dagen daadwerkelijk overlast van bouwactiviteit, hetgeen als zeer prettig wordt ervaren.

Verder wordt het gebouw aan alle kanten geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien. In goede samenwerking met Brunsveld Ingenieurs, verantwoordelijk voor de engineering van de nieuwe installaties, worden energiebesparende warmtepompen op de collectieve warmtevoorziening geplaatst. Dit heeft het voordeel dat niet elke individuele woning op dit moment al van een warmtebron behoeft te worden voorzien. Bijkomend voordeel is dat de collectieve warmtevoorziening in deze vorm heel geschikt blijft voor de komende stadsverwarming.

De bewoners reageren uiterst enthousiast op de vernieuwingen.